HOËRSKOOL OVERVAAL


Welkom by Hoërskool Overvaal

Ons leuse / Tema vir 2022 is: Ons Gee Om!

| Welkom by die “Valie familie”, waar ons soms na onsself verwys as Hoërskool Overvaal. By die Valies help ons elke kind om sy talente ten volle te ontwikkel, deur hande te vat met die beheerliggaam, die ouergemeenskap en onderwysers. Dis een reuse spanpoging en die sukses hiervan is duidelik sigbaar in ons akademie-, sport- en kultuurprestasies.

| Ons ondersteun die beginsel van dinamiese onderwys om te voldoen aan die eise van die breё gemeenskap, arbeidsektor en tersiêre inrigtings. Ons wil in hierdie snel veranderende wêreld die leerder met die nodige kennis en lewensvaardighede toerus sodat hy na sy skoolloopbaan, die wêreld kan betree met selfvertroue as potensiële produktiewe lid van die samelewing.

| Geanker in ons etos glo ons dat die Heilige Skrif die wil van God volkome bevat, en alles wat die mens benodig om tot eer van God te ontwikkel en te lewe voldoende daarin verwoord word. Ons onderskryf dus Christelike gefundeerde onderrig.

| Onderrig vind plaas in Afrikaans (ons moedertaal) , want ons is trots Afrikaans en trots Suid-Afrikaans.

| Dis na aan ons hart om by die leerder ‘n blywende en waardige trots, liefde en respek vir ons eie tradisies en gebruike te kweek.

| Ons glo in dissipline en in balans en daarom is aspekte soos kultuur, sport en akademie vir ons ewe belangrik.

VIRTUELE TOER VAN ONS SKOOL

Kyk gerus na die video van ons spogskool

Waarom Overvaal jou keuse maak?

Kwaliteit Onderrig

Akademie is vir ons van kardinale belang met top gehalte onderwysers wat elkeen 'n passie het vir sy/haar beroep. Ons fokus verder ook op 'n balans tussen sport en kultuur.

Jy is belangrik

By ons tel ELKE kind! Hier is jy nie net nog 'n naam of nommer nie en kan jy as leerder op alle gebiede ontwikkel en groei.

Veilige Omgewing

Ons bied die geleentheid vir elkeen, om binne 'n veilige en stabiele omgewing gebalanseerd te ontwikkel tot 'n gelukkige volwassene!

Ons is familie

By Overvaal is ons een groot Valie-familie! Elkeen by Overvaal het 'n rol om te speel.

Ons gee om

Ons leerders en ons gemeenskap is vir ons van kardinale belang! Liefde, omgee en verdraagsaamheid deel van wie ons is!

Waardes is belangrik

Hoërskool Overvaal is 'n skool met Christelike karakter

OORWIN
DEUR
KENNIS

Boodskap van die Hoof: Daar is net een woord om Overvaal te beskryf: Bevoorreg! Bevoorreg om die Hoof van die skool te wees, bevoorreg om onderwyser by die skool te wees, bevoorreg om 'n leerder van die skool te wees! Overvaal is sinoniem met gelukkige , gebalanseerde leerders. Hierdie skool het homself oor 40 jaar gevestig as familie-skool waar elke leerder belangrik is! Passievolle onderwysers, die beste leerders, 'n ondersteunende ouergemeenskap en God se seën, verseker dat Overvaal jou nommer een skool is!

Mnr. Schalk Rabie

“Hy het magtige dade gedoen, Hy alleen.  Aan Sy liefde is daar geen einde nie.” Psalm 136:4

© h/s overvaal 2022 AlLE REGTE VOORBEHOU