0

Interhuis

Jnr Victrix |
Jnr Victor |
Snr Victrix |
Snr Victor |


Interhoër

Baie geluk aan al ons atlete wat Saterdag hulle beste gegee het vir die skool.

Dankie aan al die ondersteuners op die pawiljoen wat ons atlete ondersteun het, en aan die dirigente vir julle entoesiasme.

Ek wil ook groot dank betuig aan al die ouers wat hulle tyd opgeoffer het om by die Interhoër te help. Julle was ons tot groot hulp!

Dankie aan elke afrigter wat hard gewerk het in die atletiektyd.Verantwoordelike Personeel:

Mev. Y. Steyn

0
0
0
0
0
Uitslae van wedstryde gespeel op Saterdag 23 Februarie 2019, te Riebeeckrand:

Span:        Overvaal         Riebeeckrand

o/14              2                      0
o/15              0                      0
o/16              
2de span        0                      0
1ste span       1                      0
0
0
0
0
0