Vakpakket Graad 8 – 9

Die voorgeskrewe vakpakket word gevolg PLUS onderrig in Rekenaarvaardighede en Rekeningkunde.

Vakpakket Graad 10 – 12

Afr | Afrikaans
Eng | Engels
Wisk | Wiskunde
WG | Wiskundige Geletterdheid
LO | Lewensoriëntering
BE | Besigheidstudies
Ek | Ekonomie
Rek | Rekeningkunde
FW | Fisiese Wetenskap
LW | Lewenswetenskap
Geo | Geografie
IGO | Ingenieursgrafika en ontwerp
Kuns | Visuele Kunste
IT | Inligtingstegnologie
RTV | Rekenaartoepassingstegnologie
Toer | Toerisme
Gas | Gasvryheidstudie
Siv | Siviele Tegnologie