Skoolure

Maandae tot Donderdae | 07:25 tot 13:55

Vrydae | 07:25 tot 13:20

Verlaat van skoolterrein gedurende skoolure

1. Afsprake buite skoolverband van watter aard ook al, moet verkieslik na skoolure, oor naweke of in vakansietye gereël word.

2. Geen leerder sal tydens klastyd geroep word om vroeër huis toe te gaan nie. Leerders moet tydens pouses afgehaal word.

3. Die ouer/voog moet in die leerder se skooldagboek, op die bladsy met die opskrif “Toestemming om die skoolterrein vroeg te verlaat”, aandui dat die leerder die skool vroeër gaan verlaat. Die leerder moet in voogperiode ‘n toestemmingsbriefie by die administratiewe kantoor voltooi en die skooldagboek, met die ouer/voog se inskrywing, aan die administratiewe personeel toon.

4. Wanneer die leerder afgehaal word, moet die ouer/voog die leerder uitteken in ‘n register by die administratiewe kantoor.

5. Leerders bly die skool se verantwoordelikheid tot en met die einde van die skooldag wanneer die leerders in die ouers se sorg oorgegee word. Indien ‘n ouer/voog dus nie self ‘n leerder kan afhaal gedurende skooltyd nie, moet skriftelike toestemming aan die skool verleen word indien iemand anders as die ouer/voog die leerder by die skool afhaal. Telefoniese toestemming deur die ouer/voog is onaanvaarbaar, aangesien ons skriftelike bewyse vir die Departement op leêr moet hou.

6. Leerders wat in skooltyd siek word, mag onder geen omstandighede hulle ouers/voogde self kontak om hulle by die skool af te haal nie. Siek leerders moet by die algemene kantoor aanmeld, waarna een van die administratiewe dames die ouers/voogde sal kontak. Die siek leerders sal in die siekekamer gehou word totdat die ouers/voogde arriveer om hulle af te haal en in die register uit te teken.

Afhaal van leerders gedurende skoolure
1. Geen leerders mag die skoolterrein verlaat gedurende skoolure, sonder om eers afgeteken te word in ‘n register in die algemene kantoor nie. Indien leerders dit wel doen, sal dit beskou word as “stokkiesdraai” en sal hy/sy volgens die dissiplinêre kode van die skool ooreenkomstig gestraf word.

2. Ter wille van u kind se veiligheid, kan slegs ouers of voogde ‘n leerder kom afhaal. Indien ‘n ouer/voog weens omstandighede nie self ‘n leerder kan afhaal nie, moet ‘n toestemmingsbrief saam met die persoon gestuur word wat die leerder afhaal, of die ouer moet ‘n toestemmingsbrief aan ons faks of per e-pos stuur. Dieselfde reëling geld ongelukkig ook vir broers/susters, oupas/oumas en ooms/tannies. Die leerders bly die skool se verantwoordelikheid tot tyd en wyl ons hulle in die sorg van hulle ouers/voogde oorgee. Let wel: Telefoniese toestemming sal NIE aanvaar word nie, bloot weens die feit dat ons in staat moet wees om skriftelike bewys van toestemming te kan toon aan die Departement, sou dit nodig wees.

3. Maak asseblief seker dat ons oor u korrekte kontakbesonderhede beskik, en dat ons in staat is om u in die hande te kry in gevalle van siekte en nood. Dit het al in die verlede gebeur dat ons tydens ‘n noodgeval tot drie oproepe moes maak voordat ons daarin kon slaag om ‘n ouer te bereik!

Selfone

Geen selfone aangeskakel in die klaskamers nie. Indien selfone in die klaskamers lui, word dit gekonfiskeer en ‘n boete van R100 is betaalbaar voor ‘n leerder sy/haar foon terug kry.

Geen “MP3”/PSP-spelers word by die skool toegelaat nie


Hare

| Geen gekleurde hare of sonstrepe nie.
| As ‘n meisie in skooldrag geklee is, moet haar hare vasgemaak wees.
| Balletjies, linte en kammetjies moet blou, swart of bruin wees.
| Slegs swart, goud of silwer haarknippies is toelaatbaar.
| Hare moet vasgemaak word as dit aan die onderkant van die kraag raak.

Grimering

| Geen grimering word toegelaat nie.
| Gesigvelsorgmiddel vir aknee moet verklaar word.

Naels

| Naels mag nie verby die vingerpunte steek nie.
| Kleurlose naellak en versterker is toelaatbaar.

Juwele

| Slegs een paar oorbelle, klein ringetjies of klein wit steentjies of goue/silwer balletjies, mag gedra word. Geen ander juwele nie.

Hare

| Geen gekleurde hare nie. Geen “loafers” of “mokkasins”. Die neklyn moet reguit gesny wees. Geen “mowhawk” of ander vreemde style nie.

Juwele

| Geen juwele nie.

| Elke leerder is ‘n ambassadeur van die skool en moet daarom netjies en welvoeglik geklee wees. Wit kouse mag nie gedra word nie. Geen t-hemde of LO-klere mag onder skooldrag gedra word nie. Geen moue van truie, windjakkers of baadjies mag opgeskuif of opgerol word nie. Klere moet altyd netjies en skoon wees.