0

Skoolfonds 2019

Graad 8 – 12  

Eerste betaling: 
Eenmalige bedrag van R1 600 voor/op 1 Januarie 2019.

Die skoolfonds beloop R11 100 per jaar vir 2019 of R R1 110.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober) Eerste paaiement uitgesluit

Busgelde

Arconpark roete  |   
R 800 per kwartaal
OF
R 320 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober) 

OF
Halfdagkoste (slegs oggend / slegs middag) 
R425 per kwartaal 
OF 
R 170 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober)

Ander busroetes  |  
R 850 voldagkoste per kwartaal
OF
R 340 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober)

OF

Halfdagkoste (slegs oggend / slegs middag) R 450.00 per kwartaal
OF
R 180.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober)

Busgelde is vooruitbetaalbaar op die eerste dag van die kwartaal of maand.

Sentrumfooie

Gasvryheidstudies  |  R190 per kwartaal
IGO  |  R190 per kwartaal
Siviele Tegnologie  |  R190 per kwartaal
Elektriese Tegnologie  | R190 per kwartaal

OF 

Gasvryheidstudies  |  R76.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober)
IGO  |  R76.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober)
Siviele Tegnologie  |  R76.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober)
Elektriese Tegnologie  | R76.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober)

Ons wil graag versoek dat skoolgelde sover as moontlik elektronies oorbetaal moet word, ten einde kontanthanteringsfooie te beperk en ook ter wille van veiligheid.  Ons beskik ook oor ‘n debietorderstelsel en het kaartfasiliteite beskikbaar.  Vir u gerief verskaf ons vir u die skool se bankbesonderhede:

Bankbesonderhede

Bank  |   ABSA
Rek nr. |   48 039 1020
Takkode  |   632005
Verwysing |   Rek nr van Leerder / Naam van leerder en t.o.v. welke gelde.

Belangrik

Stuur asseblief bewys van betaling na die finansiële kantoor per faks  |  (016) 429 1005 of epos  |  finansies@hsovervaal.co.za

Ooreenkomstig Afdeling 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, is die betrokke partye by hierdie ooreenkoms verantwoordelik vir die verpligte skoolgeld.

Ooreenkomstig Afdeling 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet mag die skool die betaling van skoolgeld afdwing.

Die betrokke partye by hierdie ooreenkoms onderneem om alle regskoste, insluitende kostes op prokureur- en kliënteskaal vir die invordering van skuld wat deur die skool aangegaan word te betaal as daar wetlik opgetree moet word om skoolgeld te verhaal.

Skoolgeld is betaalbaar aan die einde van elke maand vanaf einde Januarie tot einde Oktober (10 maande).

Ouers / voogde wat nie die skoolgeld kan betaal nie, mag om vrystelling van hierdie fooie aansoek doen. Voltooi die nodige dokumentasie wat by die kantoor beskikbaar sal wees in Januarie 2019.  Die sluitingsdatum vir aansoeke vir kwytskelding van skoolgelde is 28 Februarie 2019.