Waar daar Optel staan of ‘n tyd op ‘n roete aangedui word is ‘n optelpunt van die spesifieke roete.