Ons versoek dat skoolgelde sover moontlik elektronies oorbetaal moet word, ten einde kontanthanteringsfooie te beperk en ook ter wille van veiligheid

Skoolgelde 2022

Die skoolgelde vir 2022 is as volg:

a) Die skoolgelde vir 2022 is gedurende ‘n algemene oueraand op 21 Oktober 2021 hersien en goedgekeur.  Die skoolfonds is R14 100 per jaar vir 2022.

b) Die eerste paaiement (Gr 8-12) van R1 600, is verpligtend en betaalbaar vóór of op 14 Desember 2021.

c) Die res van die skoolfonds (R12 500) kan eenmalig betaal word voor 28 Februarie 2022 of (R1250 per maand) betaalbaar oor 10 maande (1 Februarie tot 1 November 2022).

d) Indien u ‘n tweede kind in die skool het, is die eerste paaiement van R1 600 betaalbaar sowel as ‘n eenmalige bedrag van R11 250 of R1 125 oor 10 maande.

e) Indien u ‘n derde kind of meer het, is slegs die eerste paaiement van R1 600 betaalbaar. 

Skoolfonds (Per Jaar)                                                              :     R14 100        
(Per maand oor 10 maande) vir Gr 8-12 (1 Feb – 1 Nov)   :     R1 225

(Debietorder is beskikbaar – doen navraag by finansiële kantoor)

Skoolfonds vir 2de Leerder 10% afslag
Skoolfonds vir 3de Leerder GRATIS

Die busgelde is soos volg:

Busgeld werk op ‘n kaartjiestelsel ten bedrae van R15.00 per rit.  Kaartjies is te koop by die finansiële kantoor.

a.  10 Kaartjies (R150.00)
b.  20 Kaartjies (R300.00)
c.  40 Kaartjies (R600.00)

BAIE BELANGRIK:  Buskaartjiegelde kan elektronies oorbetaal word.  Betaal asb APART van skoolfonds.  Met verwysing leerder naam/Buskaartjie.  Stuur leerder met bewys van betaling na finansiële kantoor sodat kaartjies aan leerder oorhandig kan word.

Belangrik

Stuur asseblief bewys van betaling na die finansiële kantoor per epos  |  finansies@hsovervaal.co.za

Ooreenkomstig Afdeling 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, is die betrokke partye by hierdie ooreenkoms verantwoordelik vir die verpligte skoolgeld.

Ooreenkomstig Afdeling 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet mag die skool die betaling van skoolgeld afdwing.

Die betrokke partye by hierdie ooreenkoms onderneem om alle regskoste, insluitende kostes op prokureur- en kliënteskaal vir die invordering van skuld wat deur die skool aangegaan word te betaal as daar wetlik opgetree moet word om skoolgeld te verhaal.

Skoolgeld is betaalbaar aan die einde van elke maand vanaf einde Januarie tot einde Oktober (10 maande).

Ouers / voogde wat nie die skoolgeld kan betaal nie, mag om vrystelling van hierdie fooie aansoek doen. Voltooi die nodige dokumentasie wat by die kantoor beskikbaar sal wees.

““Ons vertrou op die Here: Hy is ons hulp en ons beskermer.” – Psalm 33:20

© h/s overvaal 2021 ALLE REGTE VOORBEHOU