10% Korting sal toegestaan word indien rekening ten volle vereffen word voor 28 Februarie 2021. (Slegs van toepassing op SKOOLFONDS)

Skoolgelde 2021

Die Skoolgelde is R13 800.00 per jaar vir 2021.

Eerste Betaling voor/op 14 Desember 2020 word verlang:  R1600
Alternatiewe reëling vir betaling voor of/op 1 Januarie 2021 kan getref word met Liezel Scholtz (kontak op 071 689 4987 of per e-pos by skoolfonds@hsovervaal.co.za)

Skoolfonds (Per Jaar)                                                              :     R12 200        
(Per maand oor 10 maande) vir Gr 8-12 (1 Feb – 1 Nov)   :     R1220

(Debietorder is beskikbaar – doen navraag by finansiële kantoor)

Skoolfonds vir 2de Leerder 10% afslag
Skoolfonds vir 3de Leerder GRATIS

Die busgelde is soos volg:

Busgeld werk op ‘n kaartjiestelsel ten bedrae van R10.00 per rit.  Kaartjies is te koop by die finansiële kantoor.

a.  10 Kaartjies (R100.00)
b.  20 Kaartjies (R200.00)
c.  40 Kaartjies (R400.00)

BAIE BELANGRIK:  Buskaartjiegelde kan elektronies oorbetaal word.  Betaal asb APART van skoolfonds.  Met verwysing leerder naam/Buskaartjie.  Stuur leerder met bewys van betaling na finansiële kantoor sodat kaartjies aan leerder oorhandig kan word.

Belangrik

Stuur asseblief bewys van betaling na die finansiële kantoor per epos  |  finansies@hsovervaal.co.za

Ooreenkomstig Afdeling 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, is die betrokke partye by hierdie ooreenkoms verantwoordelik vir die verpligte skoolgeld.

Ooreenkomstig Afdeling 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet mag die skool die betaling van skoolgeld afdwing.

Die betrokke partye by hierdie ooreenkoms onderneem om alle regskoste, insluitende kostes op prokureur- en kliënteskaal vir die invordering van skuld wat deur die skool aangegaan word te betaal as daar wetlik opgetree moet word om skoolgeld te verhaal.

Skoolgeld is betaalbaar aan die einde van elke maand vanaf einde Januarie tot einde Oktober (10 maande).

Ouers / voogde wat nie die skoolgeld kan betaal nie, mag om vrystelling van hierdie fooie aansoek doen. Voltooi die nodige dokumentasie wat by die kantoor beskikbaar sal wees.

““Ons vertrou op die Here: Hy is ons hulp en ons beskermer.” – Psalm 33:20

© h/s overvaal 2021 ALLE REGTE VOORBEHOU