Klere Beskikbaarheid

Skoolklere is slegs by die skool se klerewinkel beskikbaar. Die winkel is in die Administrasie gebou geleë.

Kontak:  Michelle Alberts by 084 554 9928

Kleredrag Dogters

| ‘n Koningsblou romp of koningsblou langbroek.

| Romplengte:  Die romp moet in die middel van die dogter se bobeen sit.

| ‘n Naaswit kortmoubloes met skoolwapen.

| ‘n Koningsblou oortrektrui of trui met skoolwapen

| Kort, blou kouse met twee beige strepies.

| Swart skoolskoene.

| ‘n Navy “skipant” om onder romp te dra.

| ‘n Skooldas is verpligtend wanneer ‘n trui of baadjie gedra word.

| ‘n Koningsblou baadjie. (Blazer), verpligtend op Maandae.

| Lang, swart kouse in die winter.

| Skoolserpe is toelaatbaar in die winter.

| Matriekdogters dra ‘n navy romp met ‘n jade insetsel, wit hemp, matriekdas, jade oortrektrui of langmoutrui en navy kouse met twee jade strepies.

| Slegs die Algemene Raad en Matrieks dra wit hemde.

Kleredrag Seuns

| ‘n Grys lang- of kortbroek met bypassende gordel.

| ‘n Naaswit kortmouhemp met skoolwapen.

| ‘n Koningsblou oortrektrui of langmoutrui met skoolwapen.

| Grys skoolkouse.

| Swart skoolskoene. 

| ‘n Skooldas is verpligtend indien ‘n trui of baadjie gedra word.

| ‘n Koningsblou baadjie. (Blazer), verpligtend op Maandae.

| Skoolserpe is toelaatbaar in die winter.

| Matriekseuns dra grys lang- of kortbroek, wit hemp, jade oortrektrui of trui, matriekdas en navy kouse met twee jade strepe.

| Slegs die Algemene Raad en Matrieks dra wit hemde. 

Vrydagdrag

| Lang blou denim.  (Seuns mag wel ‘n kort denim broek aantrek.)

| Skool se Vrydaghemp.

| Geen oortrektrui mag oor Vrydaghemp gedra word nie.

| Skool se sweetpak baadjie of skooltrui mag oor Vrydaghemp gedra word.

| Die eerstespan “hoodies” mag op Vyrdae gedra word.

| Leerders wat provinsiale kleure verwerf het, mag dit elke laaste Vrydag van die maand dra.

| Tekkies of Vellies.

Kleredrag Algemeen

NB: Op Maandae MOET alle leerders hul skoolbaadjie saam met hulle skooldrag dra, en slegs op die laaste Vrydag van elke maand mag leerders provinsiale baadjies aantrek.

| Elke leerder is ‘n ambassadeur van die skool en moet daarom netjies en welvoeglik geklee wees.
| Wit kouse mag nie gedra word nie.
| Geen T-hemde of LO-klere mag onder skoolklere gedra word nie.
| Geen moue van truie of baadjies mag opgeskuif of opgerol word nie.
| Klere en skoene moet altyd netjies en skoon wees.

SEUNS
DOGTERS
VRYDAGDRAG
VSR-DRAG
MATRIEKDRAG

““Ons vertrou op die Here: Hy is ons hulp en ons beskermer.” – Psalm 33:20

© h/s overvaal 2021 AllE REGTE VOORBEHOU