| Busvervoer is beskikbaar.  

| Busse ry in die oggende, direk na skool en ook na afloop van sportoefeninge en/of kultuuraktiwiteite.

BUSROETES

Meyerton
Vanderbijlpark
Arconpark
Risiville
Drie Riviere
Unitaspark

Die busgelde is soos volg:

Busgeld werk op ‘n kaartjiestelsel ten bedrae van R15.00 per rit.  Kaartjies is te koop by die finansiële kantoor.

a.  10 Kaartjies (R150.00)
b.  20 Kaartjies (R300.00)
c.  40 Kaartjies (R600.00)

BAIE BELANGRIK:  Buskaartjiegelde kan elektronies oorbetaal word.  Betaal asb APART van skoolfonds.  Met verwysing leerder naam/Buskaartjie.  Stuur leerder met bewys van betaling na finansiële kantoor sodat kaartjies aan leerder oorhandig kan word.

““Ons vertrou op die Here: Hy is ons hulp en ons beskermer.” – Psalm 33:20

© h/s overvaal 2021 ALLE REGTE VOORBEHOU